Chow Mei Fun

Thin Rice Noodle
41. Vegetable Chow Mei Fun 11.95
42. Chicken Chow Mei Fun 11.95
43. Pork Chow Mei Fun 11.95
44. Beef Chow Mei Fun 12.95
45. Shrimp Chow Mei Fun 12.95
46. House Special Chow Mei Fun 13.95
47. Singapore Mei Fun 13.95